شماره حساب ها

مسافران گرانقدر جهت واریز وجه می توانند به ترتیب از شماره حساب، شماره کارت و شماره شبای کارت هایی که در جدول ذیل مشخص گردیده است، استفاده نمایند. خواهشمند است پس از واریز وجه، شماره پیگیری و مبلغ واریزی را به شماره زیر پیامک و یا تلگرام نمایید. (09019129095)

AmigoGasht_Account3

نام صاحب حساب: سعید سلمانی

تماس با ما